TD435 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสาร


บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้โดยสาร

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสาร

Download แล้วเอาไปอ่านล่วงหน้าได้เลยนะคะ

แล้วอย่าลืมอ่าน paper ทั้ง 2 เรื่อง

เราจะอภิปรายและสรุปกันในชั้น

อ.อรจนา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s