ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการ ในธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดนิทรรศการ


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการ
ในธุรกิจการจัดประชุม
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การจัดนิทรรศการ

Download : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการในธุรกิจMICE

อ.อรจนา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s