สำหรับนักศึกษา TD 460 Eco-Tourism Business Management


นักศึกษาวิชา พท 460 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งนักศึกษาไทย+จีน
1. present+รูปเล่ม business plan วัน พุธ ที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 15.30 เป็นต้นไป ห้อง 127
2. สอบ Final วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 128

การ present business plan
– ใช้วิธีการ present แบบไหนก็ได้
– ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที
– กระชับ ได้ใจความ
– ให้คิดว่ามา present ธุรกิจกับธนาคารที่นักศึกษากำลังจะกู้เงิน
– ควรมีรูปภาพประกอบ โดยเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์และบริการ
– เก็บคะแนน 20 คะแนน

การสอบ final
– สอบตามรูปแบบ business plan
– ควรอ่านเอกสารประกอบการสอนตั้งแต่บทที่ 1 จนจบ รวมถึง Business Plan
– เก็บคะแนน 40 คะแนน

ถ้าไม่เข้าใจสามารถเข้ามาถามอาจารย์ผู้สอนได้
ขอให้โชคดีคะ
อ.อรจนา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s